/voda
 
 

Hidranti

Katalog
09/20, 09/30
Protupožarni nadzemni hidrant
S automatskom ili ručnom drenažom
Aluminij / GG-25
DN 80

 
Katalog

09/50
Protupožarni nadzemni hidrant
S automatskom ili ručnom drenažom
Aluminij
DN 100

 
Katalog
09/90
Protupožarni nadzemni hidrant
S automatskom ili ručnom drenažom
Aluminij
DN 100


 
Katalog
19/288
Podzemni protupožarni hidrant
GGG-55
DN 80
 
 
kliknite na sličice za više informacija