Proizvodni program AVK podijeljen je u četiri glavne grupe proizvoda prema svojoj namjeni.

Vodoopskrba Plinoopskrba
Otpadne vode Vatrogastvo